hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

Huấn luyện An toàn vệ sinh Lao động năm 2020

Nhằm trang bị cho cán bộ công nhân viên tại Bến xe Miền Tây những kiến thức và hiểu biết về các mối nguy và rủi ro ATVSLĐ cũng như các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động,

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Bến xe Miền Tây phối hợp với Trung tâm Kiểm định Huấn luyện và Tư vấn giải pháp an toàn mở lớp Huấn luyện an toàn vế sinh lao động năm 2020. Tham dự lớp có ông Nguyễn Hải - Báo cáo viên từ trung tâm.

Trước đó vào ngày 19 tháng 5 năm 2020, Công ty cũng đã tổ chức một lớp riêng dành cho tổ Duy tu của Công ty.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news