hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

HƯỚNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2021

Vào 20 giờ 30 phút ngày 27-3 sẽ diễn ra sự kiện Giờ Trái đất, một trong những chiến dịch lớn nhất toàn cầu về môi trường. Tại Việt Nam, Giờ Trái đất kêu gọi tất cả mọi người cùng “Lên tiếng vì thiên thiên”, tập trung vào hai chủ đề Tiết kiệm năng lượng - Giảm phát thải khí nhà kính và Không còn rác nhựa trong môi trường tự nhiên.Nhằm hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2021 ngày 22/03/2021 Tổng Công ty Samco đã ra văn bản số 105NB/SC-HC. Qua đó, nhằm mục nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường của cán bộ công nhân viên tại các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty.

Văn bản chi tiết.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news