hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Legal corner

Kế hoạch hưởng ứng "Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020

Với mục đích hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam – 09/11 một cách thiết thực, hiệu quả, qua đó, tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; bảo vệ quyền con  người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Công ty. Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã xây dựng kế hoạch hưởng úng "Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020.

Bến xe Miền Tây thực hiện kế hoạch với khẩu hiệu :“Bến xe Miền Tây tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 9/11”. Thời gian thực hiệncác hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật năm 2020 được thực hiện xuyên suốt đến ngày 30/11/2020. Trong đó, tập trung cao điểm, triển khai đồng loạt các hoạt động chính nhân kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam vào Tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10/2020 đến ngày 15/11/2020.

Chi tiết kế hoạch.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news