tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG CHỐNG MA TÚY

     Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây xây dựng kế hoạch Hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy", "Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy", "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6".

     Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi đến tài xế, lái phụ xe, nhân viên đơn vị vận tải về tác hại của việc sử dụng ma túy đến tính mạng của hành khách và cộng đồng xã hội. Đồng thời nghiêm cấm việc giữ. thử. sử dụng các loại ma túy dưới mọi hình thức. khuyến cáo các đơn vị vận tải nên định kỳ tổ chức xét nghiệm dương tính ma túy đối với đội ngũ lái, phụ xe của đơn vị.

     Chi tiết kế hoạch

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news