hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Notification

KẾ HOẠCH PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH DỊP GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, LỄ 30/4 & 01/5 NĂM 2023

Căn cứ phương án các ngày nghỉ Lễ trong năm 2023 đã được Chính phủ thông qua. Theo đó, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 & 01/5 năm 2023 được nghỉ 05 ngày từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023 (từ ngày thứ bảy đến hết ngày thứ tư);

Để đảm bảo phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 & 01/5 năm 2023, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (Bến xe Miền Tây) xây dựng kế hoạch phục vụ cụ thể như sau:

1. Dự báo lượng hành khách

- Dự báo sản lượng hành khách đi về các tỉnh dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 & 01/5 năm 2023, dự báo ngày cao điểm Lễ 30/4 & 01/5 là ngày 29/4/2023 (thứ bảy), lượng hành khách xuất bến có thể đạt từ 55.000 đến 58.000 khách/ngày, dự báo lượng xe tăng hơn 30% và hành khách tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2022, lượng xe tăng hơn 70% và hành khách tăng hơn 140% so với ngày thường.

2. Thời gian phục vụ hành khách dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 & 01/5 năm 2023

- Dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 & 01/5 là 05 ngày, từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023 (từ thứ bảy đến hết ngày thứ tư).

3. Phương án bán vé

- Dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp Lễ 30/4 & 01/5 năm 2023 (từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023), Bến xe Miền Tây bán vé từ 05 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé và 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé. Hành khách có nhu cầu mua vé liên hệ số điện thoại 1900.73.73 hoặc vào trang web (www.bxmt.com.vn) của Bến xe Miền Tây để được hướng dẫn thông tin chi tiết;

4. Giá vé dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 & 01/5 năm 2023

Các Đơn vị vận tải kê khai tăng giá vé (nếu có) phải gửi văn bản đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định của Thông tư Liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải “Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ” và gửi thông báo giá vé cho Bến xe Miền Tây để niêm yết tại các quầy vé và bán vé cho hành khách;

- Qua thống kê các năm dịp Lễ 30/4 & 01/5 các đơn vị kê khai tăng giá cụ thể như sau:

+ Các tuyến đường khu vực Miền Tây: tăng giá vé không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, thời gian tăng giá trong 02 ngày;

+ Các tuyến đường khu vực Tây Nguyên mức tăng giá và thời điểm tăng giá theo kế hoạch phục vụ Lễ của Bến xe Miền Đông;

+ Các tuyến đường khu vực miền Trung, miền Bắc..mức tăng giá và thời điểm tăng giá theo kế hoạch phục vụ Lễ của Bến xe Miền Đông mới;

- Riêng đối với các xe hợp đồng, xe buýt, xe tăng cường; bến xe sẽ dựa vào giá vé các đơn vị vận tải kê khai trong dịp Lễ 30/4 & 01/5 năm 2023 để xây dựng bảng giá vé của Bến xe bán cho các loại xe nêu trên.

Công tác phục vụ hành khách dịp lễ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn giao thông. Điều động phương tiện giải quyết kịp thời các thủ tục xe ra vào bến và liên hệ với các Đơn vị vận tải hỗ trợ tăng cường xe vào bến giải tỏa hành khách vào các ngày cao điểm. Bên cạnh đó, công tác phục vụ hành khách tuân thủ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news