tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

KẾ HOẠCH PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH DỊP LỄ 2/9 NĂM 2019

Công ty Cổ phần Bến xe MIền Tây xin thông báo kế hoạch phục vụ hành khách dịp Lễ 2/9 năm 2019. Theo đó, dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019 công chức, viên chức và
người lao động nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 31/8/2019 đến hết ngày 02/9/2019 (từ ngày thứ bảy đến hết ngày thứ hai).

Để đảm bảo phục vụ hành khách đi lại dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (Bến xe Miền Tây) xây dựng kế hoạch phục vụ, cụ thể như sau:

Dự báo sản lượng hành khách đi lại trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019 tăng từ 02 đến 4% so với lượng hành khách đi lại dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018. Dự kiến ngày cao điểm dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019 là ngày 31/8/2019 (thứ bảy), lượng hành khách có thể đạt từ 58.000 đến 60.000 khách/ngày.

Từ ngày 30/8/2019 đến hết ngày 02/9/2019 (từ thứ sáu đến hết ngày thứ hai) Bến xe Miền Tây bán vé từ 03 giờ 30 phút đến 22 giờ trong ngày đối với các đơn vị vận tải (ĐVVT) ủy thác bến xe bán vé và 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé.

Nhằm đảm bảo tốt công tác phục vụ hành khách, khuyến khích xe quay vòng nhanh cũng như thuê thêm xe để phục vụ, đề nghị các ĐVVT khi xây dựng lại mức giá vé (nếu có) trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019 phải phù hợp; qua thống kê tại Bến xe Miền Tây vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9 các năm qua các ĐVVT xây dựng lại mức giá vé không quá 40% so với mức giá vé ngày thường và thời gian áp dụng trong 02 ngày, cụ thể ngày 30/8 và ngày 31/8.

Các Đơn vị vận tải khi kê khai lại giá vé (nếu có) trong dịp Lễ 02/9 năm 2019 phải thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 152/2014/TTLT- BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải “Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ” và gửi thông báo giá vé đến Bến xe Miền Tây trước ngày 28/8/2019 để niêm yết tại các quầy vé và bán vé cho hành khách.

Chi tiết kế hoạch

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news