hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Notification

KẾ HOẠCH PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 02/09 NĂM 2023

Căn cứ phương án các ngày nghỉ Lễ trong năm 2023 đã được Chính phủ thông qua. Theo đó, công chức, viên chức và người lao động trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 được nghỉ 04 ngày liên tục từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023 (từ ngày thứ sáu đến hết ngày thứ hai);

Nhằm đảm bảo công tác phục vụ hành khách đi lại trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (Bến xe Miền Tây) xây dựng và thực hiện kế hoạch phục vụ, cụ thể như sau:

1. Thời gian phục vụ hành khách

- Bến xe Miền Tây tổ chức phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023 trong 05 ngày, từ ngày 31/8/2023 đến hết ngày 04/9/2023 (từ thứ năm đến hết ngày thứ hai).

3. Phương án bán vé

- Dịp Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023, từ ngày 31/8/2023 đến hết ngày 04/9/2023 (từ thứ năm đến hết ngày thứ hai) Bến xe Miền Tây bán vé từ 05 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé và 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé. Hành khách có nhu cầu mua vé liên hệ số điện thoại 19007373 hoặc vào trang web (www.bxmt.com.vn) của Bến xe Miền Tây để được hướng dẫn thông tin chi tiết.

4. Giá vé dịp Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023

- Các Đơn vị vận tải kê khai tăng giá vé (nếu có) phải gửi văn bản đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định của Thông tư Liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải “Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ” và gửi thông báo giá vé cho Bến xe Miền Tây để niêm yết tại các quầy vé và bán vé cho hành khách;

- Riêng đối với các xe hợp đồng, xe buýt, xe tăng cường; Bến xe Miền Tây sẽ dựa vào giá vé các đơn vị vận tải kê khai trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023 để xây dựng bảng giá vé của Bến xe bán cho các loại xe nêu trên.

Công tác phục vụ hành khách dịp lễ Quốc khánh 2/9 đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn giao thông, điều động phương tiện phục vụ hành khách.

Kế hoạch chi tiết.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news