tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

Kế hoạch Tổ chức thực tập Phương án chữa cháy - cứu hộ năm 2016

        - Căn cứ Điều 31 Luật Phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội nước Cộng Hòa Phường Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2001;

- Căn cứ Nghị định số: 79/2015/NĐ-CP ngày 31/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;


- Căn cứ Thông tư số: 66/2015/TT-BCA ngày 16/12/2015 của Bộ Công an Hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 31/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;


- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại quận Bình Tân đang xuất hiện nhiều loại hình cơ sở nguy cơ cháy nổ cao khi xảy ra cháy khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đặc biệt, đối với các công ty trên địa bàn thường xuyên có lượng công nhân tập trung đông, nhiều loại chất cháy dễ cháy và nhiều tài sản có giá trị. Do đó công tác phòng cháy tốt, cứu nạn - cứu hộ và chữa cháy kịp thời khi sự cố cháy nổ xảy ra trong các khu chợ tập trung đông người phải được đặc biệt quan tâm và đặt lên hàng đầu.


Phòng cảnh sát PC&CC Quận Bình Tân phối hợp với CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY xây dựng kế hoạch thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ với nội dung cụ thể như sau:


I – Mục đích - Yêu cầu:

1/ Mục đích:

 Nhằm ôn lại những kiến thức cơ bản cho lực lượng PCCC, nắm vững các tính năng, tác dụng của các loại bình chữa cháy và các phương tiện, trang thiết bị hiện có của Công ty để tổ chức chữa cháy – cứu nạn đạt hiệu quả khi có sự cố xảy ra.

2/ Yêu cầu:

Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, tránh gây ảnh hưởng đến quần chúng nhân dân quanh khu vực thực tập PCCC.

II. Nội dung:

 

           1/ Giao thông:

2/ Nguồn nước: (bán kính 500 m).

3/ Thực tập:

III. Giả định tình huống và huy động lực lượng,  phương tiện:

1/ Giả định tình huống cháy: Được trích trong phương án Chữa cháy – Cứu hộ được lập năm 2015.

         1.1/ Vị trí phát sinh cháy (tình huống 1): Cháy xe đang đậu trong bãi đậu xe chờ tài.

           1.2/ Nguyên nhân:  Do chập điện bình accu.

           1.3/ Thời gian xảy ra cháy: Lúc 15 giờ 00 phút ngày 07/10/2016.

           1.4/ Chất cháy chủ yếu là: Dầu, ghế niệm, rèm cửa trên xe, …

1.5/ Khả năng lan truyền của đám cháy

1.6/ Khả năng kẹt người trong đám cháy

2/ Huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ:

Lực lượng tại chỗ dùng các loại bình chữa cháy và hệ thống chữa cháy ngoài nhà chữa cháy với 4 lăng B trực tiếp chữa cháy ban đầu.

 

            IV. Lực lượng và phương tiện tại chỗ:

            1/ Lực lượng tham gia gồm có 35 người (có danh sách đính kèm).

 

            2/ Phương tiện: 80 bình chữa cháy các loại, hệ thống bơm chữa cháy ngoài nhà, 100 m vòi, 04 lăng B.

 

            V. Phân công nhiệm vụ:

            1/ Ban chỉ huy chữa cháy:

            2/ Nhiệm vụ cụ thể của cán bộ nhân viên:

           

             VI. Tổ chức thực hiện:

  Treo băng ron với khẩu hiệu: “CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY – CỨU HỘ NĂM 2016” trước cổng của Công ty.

Thời gian thực hiện:

     Thời gian tổ chức triển khai, tập luyện bắt đầu từ 13 giờ 30 ngày 07/10/2016 đến 15 giờ 00 cùng ngày

 

Kế hoạch cụ thể Bến Xe Miền Tây

 

Kế hoạch Phòng Cảnh sát PC&CC Quận Bình Tân

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news