tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 1900 7373

Notification

Khai báo Y Tế đối với khách hàng, hành khách đến Bến xe Miền Tây

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhằm đảm bảo an toàn cho Quý khách hàng, hành khách và giúp việc phòng chống dịch hiệu quả hơn, Quý khách hàng và hành khách vui lòng thực hiện khai báo y tế trước khi vào Bến xe Miền Tây.

Để thuận tiện hơn cho Quý khách hàng và hành khách, tại các cửa và cổng vào, Bến xe Miền Tây đã đặt biển hiệu gắn mã QR để Quý khách hàng và hành khách có thể quét và truy cập tờ khai y tế dễ dàng hơn. Ngoài ra, Quý khách hàng, hành khách còn có thể khai báo y tế tại đường dẫn: https://kbytcq.tphcm.gov.vn/qr/1354149a-97ab-4e72-8fa0-87a62cc0bc4b 

Quý khách hàng, hành khách xin hãy luôn tuân thủ quy tắc 5K trong suốt quá trình đi lại và liên hệ công tác tại Bến xe Miền Tây.
Bến xe Miền Tây xin cám ơn sự hợp tác của Quý khách hàng, hành khách! 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news