tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 1900 7373

Notification

Khảo sát nhu cầu di chuyển của hành khách trong thời gian thí điểm

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây cần thu thập một số ý kiến của hành khách. Các ý kiến này giúp Công ty phục vụ hành khách được tốt hơn.


 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news