hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ NĂM 2023

Thực hiện theo Quy chế về công tác cán bộ, sáng ngày 17/7/2023, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã tổ chức buổi lễ trao quyết định tái bổ nhiệm ông Lê Hoàng Sơn, giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh Dịch vụ từ ngày 15/7/2023, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ban TGĐ và Cán bộ của Công ty tham dự buổi lễ

Trao quyết định tái bổ nhiệm cho ông Lê Hoàng Sơn

Phát biểu tại buổi trao quyết định, ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - Tổng Giám đốc Công ty chúc mừng ông Lê Hoàng Sơn được tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh Dịch vụ và rất mong ông Sơn sẽ có nhiều sức khỏe, giữ vững sự nhiệt huyết và tiếp tục phát huy sự sáng tạo, mang đến nhiều giá trị mới cho công việc, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân phát biểu tại buổi lễ

Ông Lê Hoàng Sơn cảm ơn sự tin tưởng của Ban Lãnh đạo Công ty và cam kết sẽ luôn phát huy cao độ tinh thần đoàn kết nội bộ, nỗ lực thực hiện thành công các nhiệm vụ mà Tổng Giám đốc đã giao cho.

Ông Lê Hoàng Sơn phát biểu tại buổi lễ

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news