tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ NĂM 2022

Thực hiện chủ trương của Ban lãnh đạo Công ty về việc tổ chức, sắp xếp lại lao động trong Công ty nhằm nâng cao năng suất lao động và phù hợp với tình hình thực tiễn thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã ban hành phương án thực hiện sắp xếp lại lao động. Ngày 30/06/2022 vừa qua, tại hội trường Công ty, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã tổ chức buổi công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Ban lãnh đạo Công ty tại buổi lễ

Buổi lễ vinh dự được đón tiếp bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một Thành viên, Chủ tịch HĐQT Công ty và Ban lãnh đạo Công ty.

Buổi lễ thông qua Quyết định giải thể phòng Bán vé, Quyết định điều động, bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ với một số chức danh cán bộ quản lý.

Ông Nguyễn Xuân Tùng - Trưởng phòng TC-HC công bố các quyết định

Các cán bộ được điều động và bổ nhiệm

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news