hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội thì công nghệ thông tin đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và tại Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây nói riêng. Việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin sẽ giúp Công ty từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, còn giúp cho người lãnh đạo quản lý công việc hiệu quả hơn, năng suất lao động cao hơn, góp phần xây dựng bến xe an toàn – văn minh và hiện đại.

Như vậy, có thể thấy, công nghệ thông tin chính là “xương sống” của Công ty và việc thành lập bộ phận Công nghệ thông tin với bộ máy nhân sự có chuyên môn và có các chức năng, quyền hạn độc lập là rất cần thiết. Do đó, Tổng Giám đốc đã quyết định thành lập Ban Công nghệ thông tin trên cơ sở nhân sự từ Tổ camera -IT hiện thời. Ngày 30/11/2022 tại hội trường Công ty, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định thành lập Ban công nghệ thông tin và bổ nhiệm cán bộ.

Ban lãnh đạo tại buổi lễ

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Tùng - Trưởng phòng TC-HC công bố quyết định thành lập Ban công nghệ thông tin và quyết định bổ nhiệm cán bộ. Qua đó, thành lập ban công nghệ thông tin và bổ nhiệm ông Huỳnh Hải Phương giữ chức vụ Trưởng ban công nghệ thông tin kể từ ngày 01/12/2022.

Ông Nguyễn Xuân Tùng - Trưởng phòng TC-HC công bố quyết định

Cũng tại buổi lễ, ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - TGĐ Công ty trao quyết định bổ nhiệm cán bộ và phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho ông Huỳnh Hải Phương.

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - TGĐ Công ty trao quyết định và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Sau khi nhận quyết định, ông Huỳnh Hải Phương bày tỏ sự cảm ơn đối với Ban Lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên đã tin tưởng và giao trọng trách mới, cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt chức trách được giao.

Ông Huỳnh Hải Phương phát biểu tại buổi lễ

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news