hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Chiều ngày 03 tháng 10 năm 2023, chi bộ Phòng Kinh doanh Dịch vụ và chi bộ Phòng Bảo vệ đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú là anh Phan Thiện Tâm và anh Phạm Gia Thuận.

Lễ kết nạp đảng viên được tổ chức trang trọng, đúng quy định của Đảng. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong chi bộ, các đồng chí đảng viên chính thức và đại diện các chi bộ trong Công ty.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoàng Sơn - Bí thư chi bộ phòng Kinh doanh Dịch vụ đã đọc quyết định kết nạp đảng viên cho anh Phan Thiện Tâm và đồng chí Võ Thành Trung - Bí thư chi bộ Phòng Bảo vệ đọc quyết định kết nạp đảng viên cho anh Phạm Gia Thuận. Sau đó, anh Tâm và anh Thuận đã đứng trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Thay mặt các chi bộ, các đồng chí Bí thư đã chúc mừng các quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

Buổi lễ kết nạp đảng viên mới là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phấn đấu của các quần chúng ưu tú.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

Đồng chí Lê Hoàng Sơn - Bí thư chi bộ phòng Kinh doanh Dịch vụ trao quyết định cho anh Phan Thiện Tâm

Đồng chí Võ Thành Trung - Bí thư chi bộ Phòng Bảo vệ trao Quyết định cho anh Phạm Gia Thuận

Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news