hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Đảng - Đoàn Thể

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, sau quá trình hướng dẫn, giáo dục và xác minh lý lịch của các Chi bộ cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân. Ngày 21 tháng 10 năm 2022 vừa qua Đảng ủy Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã tổ chức kết nạp cho 04 quần chúng là Trần Lệ Thủy, Vương Duy Thanh, Trịnh Thanh Thắng, Lê Chí Kiên thuộc Chi bộ  phòng Kế toán - Tài chính, phòng Kinh doanh Dịch vụ, phòng Bảo vệ và phòng Tổ chức - Hành chính.

Đảng viên Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới. Tại buổi Lễ, các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư chi bộ các phòng đã trao Quyết định kết nạp, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên mới, phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Trao Quyết định kết nạp Đồng chí Trần Lệ Thủy - Chi bộ phòng Kế toán - Tài chính

Trao Quyết định kết nạp Đồng chí Vương Duy Thanh - Chi bộ phòng Kinh doanh Dịch vụ

Trao Quyết định kết nạp Đồng chí Trịnh Thanh Thắng - Chi bộ phòng Bảo vệ

Trao Quyết định kết nạp Đồng chí Lê Chí Kiên - Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính

 Sau khi nhận quyết định từ Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ, các đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Các đồng chí Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ

Cũng tại buổi lễ Đồng chí Trần Văn Phương - Bí thư Đảng ủy đã chúc mừng cá nhân các đồng chí Đảng viên mới sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời cũng bày tỏ mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực hơn nữa để cùng chi bộ của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng phát triển.

Đồng chí Trần Văn Phương - Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo ý kiến chỉ đạo

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news