tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

Lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam

 

Nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử 82 năm xây dựng trưởng thành Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam khơi dậy lòng tự hào vai trò của phụ nữ Việt Nam và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt tiếp tục thực hiện quán triệt Nghị quyết 11/NQ/TW của Bộ Chính Trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh  công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Công đoàn Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã tổ chức các hoạt động vui chơi, tọa đàm trong nữ CNVC-LĐ, bình chọn phụ nữ tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua tại Công ty, tổ chức các hoạt động chăm lo thăm hỏi CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, tích cực trong các hoạt động tai đơn vị
Tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn liền với cuộc vận động "gia đình 5 không 3 sạch"

Một số hình ảnh tham gia buổi lễ:

 

 

 

 

 

 

 Hoàng Sơn

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news