tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Event News

LỄ TRAO TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM"

Nhằm vinh danh các cá nhân đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Giao thông vận tải Việt Nam. Vừa qua Bộ GTVT ra quyết định tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam" cho các cá nhân thuộc ngành Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định vinh danh lần này Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây vinh dự có 07 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương.

Sáng ngày 05/04/2021 tại phòng họp Công ty đã tiến hành buổi lễ trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam". Các cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương sẽ được ghi tên vào sổ vàng truyền thống của ngành Giao thông vận tải.

Các cá nhân được vinh dự trao tặng Kỷ niệm chương

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news