tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

Ngày Quốc tế phụ nữ 08/03

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/03, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ, tuyên dương những chị em đạt thành tích 2 giỏi tại hội trường Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây nhằm ôn lại truyền thống kỷ niệm 103 năm ngày Quốc tế phụ nữ.
Một số hình ảnh:

 

 

Hoàng Sơn

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news