tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

Phát miễn phí sơ đồ các tuyến xe buýt

Nhằm đưa thông tin hoạt động của các tuyến xe buýt đến gần với hành khách, hiện nay Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng đang phát miễn phí sơ đồ 110 tuyến buýt có trợ giá trên địa bàn TP.HCM, hành khách có thể liên hệ nhận sơ đồ này tại:
   - Văn phòng Trạm Điều hành Sài Gòn, Số 01 Công trường Quách Thị Trang, Quận 1 (đối diện Chợ Bến Thành).
- Ga Hành khách xe buýt Chợ Lớn (Điều hành Bến A và B), Số 86 Trang Tử, Quận 5.
Ngoài ra, gần 2.000 sơ đồ được phát miễn phí cho sinh viên tại Trường Đại học Quốc gia TP.HCM trong ngày hôm nay.  
 
 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news