hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

QUYẾT ĐINH CÔNG BỐ LẠI ĐƯA BẾN XE MIỀN TÂY VÀO KHAI THÁC

Ngày 21 tháng 12 năm 2021 Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số: 1251/QĐ_SGTVT về việc công bố lại đưa Bến xe Miền Tây vào khai thác.

Theo Quyết định, công bố lại đưa Bến xe Miền Tây vào khai thác với các nội dung sau:

- Bến xe khách: Bến xe Miền Tây mã số: 12

- Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây

- Vị trí: 395 Đường Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38776594 Fax: 028.38752853

Tổng diện tích đất: 47.392,4 m². Trong đó:

- Diện tích bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách: 6.271,28 m²

- Diện tích bãi đỗ xe dành cho phương tiện khác: 4.206,45 m²

- Diện tích phòng chờ khách: 966,062 m²

Bến xe Miền Tây đạt quy chuẩn Bến xe khách loại 1

Chi tiết quyết định

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news