tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

Tạm ngưng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định

Theo thông báo số 3916/TB-SGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trong thời gian dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, tạm ngưng hoạt động vận chuyển hành khách theo tuyến cố định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 15 ngày từ 0 g 00 ngày 01 tháng 4 năm 2020 (Trích mục 1).

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây xin thông báo đến các Đơn vị vận tải đang hoạt động tại Công ty và hành khách được biết để nắm thông tin.

Trân trọng.

Chi tiết thông báo từ SGTVT.

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news