tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

Thông báo Của Sở GTVT về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trong thời gian dịch covid-19 trên địa bàn Tp.HCM

Được sự chấp thuận của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp ngày 15/04/2020 về triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế việc đi lại, tập trung đông người trên phương tiện giao thông, Sở GTVT thông báo tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trên địa bàn Tp.HCM:

- Tiếp tục tạm ngưng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng (bao gồm xe hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch hoạt động trên địa bàn Tp.HCM kể từ 00 giờ ngày 16/04/2020 đến hết ngày 22/04/2020.

Chi tiết thông báo.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news