tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CHO THUÊ MẶT BẰNG

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây Thông báo về việc mời tham dự đấu giá cho thuê mặt bằng tại Bến xe Miền Tây.

1. Mặt bằng đấu giá: Ô số 2 - Bãi đỗ cũ. Diện tích mặt bằng 8.0 x 9.8m (78.4m2).

2. Mức giá khởi điểm mời đấu thầu: 55.000.000đ (Năm mươi lăm triệu đồng). Đã bao gồm thuế GTGT.

3. Thời hạn và địa điểm đăng ký đấu giá:

- Thời hạn đăng ký tham gia đấu giá: Hết ngày 31/10/2019.

- Địa điểm đăng ký: Phòng Kinh doanh - Dịch vụ

4. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá

15g00 ngày 01/11/2019 (Thứ sáu) tại Hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây.

Chi tiết thông báo. Quy chế đấu giá.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news