hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Notification

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỘI THẢO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI VÉ XE KHÁCH ĐIỆN TỬ

Theo Thông tư số 78/2021/TT_BTC ngày 17/09/2021 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc triển khai vé xe khách điện tử. Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây trân trọng kính mời đại diện các đơn vị vận tải đang hoạt động tại Bến xe Miền Tây đến tham dự buổi hôị thảo về việc triển khai vé xe khách điện tử vào lúc 10 giờ ngày 08/06/2022 (Thứ tư).

- Chủ trì: Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây.

- Địa điểm: Hội trường - Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây - Số 395 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp. HCM.

- Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần công nghệ An Vui và Công ty Phần mềm hóa đơn điện tử MISA.

Đề nghị đại diện các đơn vị vận tải đăng ký tham dự đến đúng thời gian để buổi hội thảo đạt hiểu quả cao. Trân trọng ./.

Chi tiết thư mời.

Thông tư số 78/2021/TT_BTC

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news