hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Notification

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 2023

Hiện nay, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đang có nhu cầu tuyển dụng lao động "NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG KIÊM BIÊN PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH" làm việc tại Phòng Điều hành.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news