hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Notification

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ KHAI VÀ NIÊM YẾT GIÁ DỊCH VỤ NĂM 2023

Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã áp dụng thuế suất GTGT thu giá dịch vụ tại Công ty đối với các đơn vị vận tải, hộ kinh doanh đang hoạt động tại Bến xe Miền Tây và quý khách hàng giảm từ 10% xuống 8% từ 01/02/2022.

Kể từ ngày 01/01/2023, thuế suất thuế GTGT thu tiền các loại dịch vụ tai Bến xe Miền Tây sẽ điều chỉnh từ 8% trở về 10%.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Thời gian áp dụng: từ 00 giờ ngày 01/01/2023

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết.

Trân trọng.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news