hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Notification

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ KHAI VÀ NIÊM YẾT GIÁ DỊCH VỤ NĂM 2024

Căn cứ Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội;  

Căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh v/v ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây tiếp tục thực hiện giảm mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% còn 8% đối với một số dịch vụ (dịch vụ thu tiền tại mục III, mục IV, mục V, mục VI) và thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news