tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 1900 7373

Notification

Thông báo về việc sử dụng các loại vé điện tử

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/04/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy đingh về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ

Với mong muốn mang đến sự thuận tiện, tiện ích cho Quý khách hàng trong việc quản lý, lưu trữ, tìm kiếm, sử dụng vé điện tử, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây kính thông báo đến Quý khách hàng thời gian sử dụng và hình thức nhận vé điện tử như sau:

1. Thời gian sử dụng vé điện tử:

Kể từ ngày 11/05/2020, Công ty sẽ sử dụng song song hai hình thức vé giấy hiện nay và vé điện tử cho đến hết ngày 31/10/2020

Kể từ ngày 01/11/2020, Công ty chỉ sử dụng một hình thức vé duy nhất là vé điện tử.

2. Các loại vé điện tử gồm vé thu giá dịch vụ xe ra vào bến xe sử dụng cho xe khách vãng lai, xe khách quá cảnh, xe trung chuyển, taxi, xe tải, vé vào cổng sử dụng cho xe máy vận chuyển, bốc xếp hàng hóa ra, vào bến xe và vé giữ xe máy

3. Hình thức nhận vé điện tử

Nhân trực tiếp vé điện tử giáy tại cổng số 1 hoặc bãi xe

Công ty sẽ cung cấp cho Quý khách hàng vé thu tiền sau khi hoàn tất thủ tục thu tiền. Quý khách hàng tra cứu theo đường link https://www/xuathoadon.com.vn/

Trân trọng./.

Chi tiết thông báo.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news