hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Notification

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KÝ XÁC NHẬN TRÊN LỆNH VẬN CHUYỂN ĐIỆN TỬ TẠI BẾN XE MIỀN TÂY

Căn cứ Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, trong đó có bổ sung quy định về “Lệnh vận chuyển điện tử”.

Thực hiện Văn bản số 155/CĐBVN-QLVT, PT&NL ngày 11/10/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam và Văn bản số 12897/SGTVT-VTĐB ngày 29/11/2022 của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc truyền dữ liệu Lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam.

Bến xe Miền Tây đang triển khai tiếp nhận dữ liệu từ Lệnh vận chuyển điện tử do các đơn vị vận tải khởi tạo dựa trên Phần mềm của Công ty Công nghệ An Vui và Công ty Cổ phần tư vấn & chuyển giao công nghệ Sơn Phát để kiểm tra và ký xác nhận bến đến, bến đi cho phương tiện bằng chữ ký số trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu truyền tải dữ liệu theo quy định tại khoản 4, điều 51, Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Để hỗ trợ các đơn vị vận tải thực hiện được thuận lợi giữa cả hai đầu bến khi sử dụng Lệnh vận chuyển điện tử và đảm bảo thống nhất xử lý dữ liệu, phối hợp thực hiện và quản lý phương tiện hoạt động. Bến xe Miền Tây kính đề nghị các Bến xe đối lưu, phối hợp để chuẩn bị phần mềm hoặc có biện pháp kỹ thuật phù hợp, cùng thực hiện được việc ký xác nhận bến đến và bến đi trên cùng Lệnh vận chuyển điện tử do các đơn vị vận tải khởi tạo. Thời gian Bến xe Miền Tây bắt đầu thực hiện áp dụng ký số xác nhận bến đến và bến đi trên lệnh vận chuyển điện tử cho các đơn vị vận tải từ ngày 15/12/2022.

Bến xe Miền Tây rất mong nhận được sự quan tâm và phối hợp của các Bến xe đối lưu nhằm đảm bảo thực hiện đúng thời gian và đồng bộ giữa bến xe đi và bến xe đến.

Trân trọng.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news