hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Công tác phòng, chống dịch covid - 19

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 TỪ NGÀY 05/04/2023 ĐẾN 02/05/2023

Thực hiện Công văn số 924/SGTVT-VTĐB ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện báo cáo nhanh hàng ngày về tình hình triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) đối với lĩnh vực vận tải hành khách trên địa bàn Thành phố.

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây báo cáo triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) từ ngày 05/04/2023 đến ngày 02/05/2023. Báo cáo chi tiết.

Ngày 05/04/2023 đến 07/04/2023.

Ngày 08/04/2023 đến 11/04/2023.

Ngày 19/04/2023 đến 21/04/2023.

Ngày 22/04/2023 đến 25/03/2023.

Ngày 26/04/2023 đến 28/04/2023.

Ngày 29/04/2023 đến 02/05/2023.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news