hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Công tác phòng, chống dịch covid - 19

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 TỪ NGÀY 17/12/2022 ĐẾN 06/01/2023

Thực hiện Công văn số 924/SGTVT-VTĐB ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện báo cáo nhanh hàng ngày về tình hình triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) đối với lĩnh vực vận tải hành khách trên địa bàn Thành phố.

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây báo cáo triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) từ ngày 17/12/2022 đến ngày 06/01/2023. Báo cáo chi tiết.

Ngày 17/12/2022 đến 20/12/2022.

Ngày 21/12/2022 đến 23/12/2022.

Ngày 24/12/2022 đến 27/12/2022.

Ngày 28/12/2022 đến 30/12/2022.

Ngày 31/12/2022 đến 03/01/2022.

Ngày 04/01/2023 đến 06/01/2023.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news