hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

Tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng ngừa lây nhiễm Covid 19 khi tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng (đợt 2)

Thông báo về thực hiện tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng ngừa lây nhiễm Covid 19 khi tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng (đợt 2)

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây thông báo đến tất các hành khách được biết về hoạt động tuyên truyền và tham gia cuộc thi clip ngắn “Hành trình hạnh phúc” và cuộc thi ảnh “Sức khỏe và an toàn”

Các hoạt động chính trong hoạt động tuyên truyền:

- Cuộc thi clip ngắn “Hành trình hạnh phúc” từ ngày 09 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2020.

- Cuộc thi ảnh “Sức khỏe và an toàn” từ ngày 09 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2020.

- Tuyền truyền bằng clip và thông qua banner trên các kênh thông tin: Truyền hình, mạng xã hội và phát thanh trên sóng radio trên kênh Giao thông đô thị - VOH, VOV.

Chi tiết về kế hoạch và thể lệ chương trình xem tại đây.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news