hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ

Với mục tiêu giúp cho người lãnh đạo nắm được những mấu chốt quan trọng để hình thành và phát triển “năng lực tạo động lực làm việc”; Thấu hiểu cội nguồn hình thành nên niềm đam mê làm việc trong môi trường doanh nghiệp; Nắm được những nguyên tắc quan trọng trong việc tạo động lực làm việc; Hiểu và biết cách vận dụng các công cụ, phương pháp tạo động lực làm việc hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp hiện nay. Ngày 23/11/2022 vừa qua, tại hội trường Công ty, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã tổ chức mở lớp đào tạo “Kỹ năng tạo động lực làm việc” cho đội ngũ lãnh đạo quản lý của Công ty.

Đội ngũ quản lý của Công ty tại buổi đào tạo

Thông qua lớp đào tạo “Kỹ năng tạo động lực làm việc”  cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng giúp nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ lãnh đạo quản lý của Công ty. Trong công tác quản trị nguồn nhân lực, có thể nói động lực của nhân viên là chìa khóa, góp phần cho thành công của một tổ chức. Nếu không có động lực làm việc thì năng suất lao động sẽ bị giảm, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của công ty, không tạo được môi trường làm việc hiệu quả. Người quản lý là nhân tố quan trọng, giúp xây dựng động lực, tinh thần tích cực trong công việc cho nhân viên.

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo:

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news