tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 1900 7373

Notification

Tổ chức phát động giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 8 năm 2020

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 8 năm 2020.

Đối tượng tham dự bao gồm các cá nhân là lái xe thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô. các doanh nghiệp là đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô.

Hình thức tham dự: Có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu đề cử của người tham gia giao thông thông qua điện thoại hoặc email của các tổ chức, các đơn vị kinh doanh vận tải, các cơ quan báo chí trên cả nước. Căn cứ tiêu chí bình chọn, người tham gia giao thông, các lái xe, các tổ chức, các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, cơ quan báo chí có thể phản ánh, giới thiệu và tự ứng cử danh hiệu "Vô lăng vàng" gửi về Ban tổ chức thông qua một trong các kênh sau:

- Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, số 80B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 0243 8223593, Fax: 024 38223592.

- Website Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: http://antoangiaothong.gov.vn/

- Email: vlvquocgia@gmail.com.

Nôi dung hồ sơ: Hồ sơ xét giải của doanh nghiệp, cá nhân được ban hành theo phụ lục 1 và 2  kèm theo thể lệ.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các cá nhân và doanh nghiệp gửi về Ban tổ chức trước 17g00 ngày 10 tháng 11 năm 2020.

Chi tiết về phụ lục và thể lệ xem file đính kèm.

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Thể lệ chương trình.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news