tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 19007373

Đảng - Đoàn Thể

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

        Thực hiện hướng dẫn 02 HD/ĐU của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên. Sáng ngày 24/05/2016 Đảng ủy Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thưc hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính Trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua hội nghị, Đảng bộ công ty báo cáo kết quả thực hiện cũng như biểu dương các gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2016.

 

       

       Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Chu Thị Tuyết Hạnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty. Về phía công ty, có các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy cùng toàn thể Đảng viên và cán bộ công nhân viên công ty.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

     Thay mặt ban chấp hành Đảng ủy, đồng chí Trần Văn Phương - Bí thư Đảng ủy Công ty trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thưc hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính Trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Đồng chí Trần Văn Phương trình bày báo cáo

 

   - Kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW

     + Công tác chỉ đạo triển khai

     + Kết quả chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm

     + Đánh giá về nhận thức và kết quả đạt được

     + Đánh giá chung, hạn chế và bài học kinh nghiệm

   - Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

     + Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

      + Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thồng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dụng chủ yêu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

    + Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hộ XII của Đảng.

      + Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai theo phương châm trên trước dưới sau; trong trước ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm bằng nhưng hành động, việc làm cụ thể.

      Phát huy kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy công ty nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng không chỉ cho giai đoạn hiện nay, mà xuyên suốt trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên và những tấm gương trong phong trào thi đua yêu nước luôn là nguồn động lực để Đảng Ủy công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, từ khi Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị ra đời cùng với sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng ủy đã tập trung quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên,  về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03/CT-TW, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đảng, đoàn thể quán triệt và triển khai sâu rộng, từ đó định hướng nội dung đăng ký cụ thể, sát với tình hình thực tiễn đơn vị.
     Nhân dịp này, một số tập thể và cá nhân tiêu biểu của công ty đã được nhận Giấy khen của Ban chấp hành Đảng Ủy công ty vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
 
 
 
 
 
 
Một số hình ảnh khác tại hội nghị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phúc Toàn

     

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news