tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 1900 7373

Notification

TRIỂN KHAI CUỘC THI "VÔ LĂNG VÀNG" LẦN THỨ 9 NĂM 2021

Nhằm tôn vinh lái xe, các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông;  tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân nói chung và đội ngũ lái xe nói riêng trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng, tránh tai nạn giao thông với mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết". Ủy ban ATGT Quốc gia xây dựng kế hoạch Tổ chức Giải "Vô lăn vàng" lần thứ 9 năm 2021.

Kế hoạch chi tiết.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news