hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

VĂN BẢN SỐ 459/UBND-VX CỦA UBND TP.HCM VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

Căn cứ Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid - 19; trước tình hình dịch bệnh hiện nay đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố. Để đảm bảo cho người dân Thành phố được an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, ngày 08/02/2021 UBND Tp.HCM ban hành Văn bản số 459/UBND-VX về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Nội dung chi tiết Văn bản 459/UBND-VX

Nội dung chi tiết Thông báo 26/TB-VPCP

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news