tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Event News

Xe Buýt

 

DANH SÁCH XE BUÝT HOẠT ĐỘNG TẠI BẾN XE MIỀN TÂY
Stt Mã số Tên tuyến Thời gian
hoạt động
Thời gian
lộ trình
1 2 Bến Xe Miền Tây - Chợ Bến Thành 04h45 - 18h30 50 phút
2 10 Bến Xe Miền Tây - KTX Đại Học QG 05h30 - 17h25 80 phút
3 14 Bến Xe Miền Tây - Bến Xe Miền Đông 04h00 - 08h30 55 phút
4 32 Bến Xe Miền Tây - Ngã Tư Ga 04h30 - 19h00 80 phút
5 39 BXMT - Võ Văn Kiệt - Chợ Bến Thành 05h00 - 19h00 45 phút
6 60-1 Bến Xe Miền Tây - Bến Xe Biên Hòa 04h45 - 18h30 30 phút
7 61-8 BXMT - Khu Du Lịch Đại Nam    
8 91 Bến Xe Miền Tây - Chợ NS Thủ Đức 05h00 - 18h15 85 phút
9 102 Bến Xe Miền Tây - Nguyễn Văn Linh 04H45 - 19h00 80 phút
10 119 Bến Xe Miền Tây - Sân Bay TSN 04h00 - 21h00 60 phút
11 139 Bến Xe Miền Tây - Phú Xuân 05h20 - 19h00 70 phút
12 144 Bến Xe Miền Tây - Cư Xá Nhiêu Lộc 05h30 - 18h30 55 phút
13 148 Bến Xe Miền Tây - Gò Vấp 05h00 - 18h45 62 phút
14 151 Bến Xe Miền Tây - An Sương 04h00 - 21h00 45 phút
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH XE BUÝT TẠI BXMT: 1022

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news