hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Lịch trình các tuyến xe bus

Số xe Lịch trình Thời gian
Số xe: 10
80 phút/lượt
Số xe: 102
80 phút/lượt
Số xe: 139
60 phút/lượt
Số xe: 14
60 phút/lượt
Số xe: 148
50 phút/lượt
Số xe: 151
45 phút/lượt
Số xe: 32
80 phút/lượt
Số xe: 39
55 phút/lượt
Số xe: 41
60 phút/lượt
Số xe: 601
40 phút/lượt
Số xe: 91
85 phút/lượt