tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 1900 7373

Lịch trình các tuyến xe bus

Số xe Lịch trình Thời gian
Số xe: 618
30 phút/lượt
Số xe: 10
80 phút/lượt
Số xe: 14
55 phút/lượt
Số xe: 32
80 phút/lượt
Số xe: 39
45 phút/lượt
Số xe: 91
85 phút/lượt
Số xe: 102
80 phút/lượt
Số xe: 139
70 phút/lượt
Số xe: 148
62 phút/lượt
Số xe: 151
45 phút/lượt
Số xe: 601
phút/lượt