tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Thông báo về Covid - 19

CÔNG VĂN SỐ 621/SYT-VP CỦA SỞ Y TẾ TP. HCM VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 29/01/2019 Sở Y tế Tp. HCM đã ban hành Công văn số 621/SYT-VP.

Nội dung chi tiết Công văn 621/SYT-VP.

 

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan