hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Tin tức sự kiện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY NĂM 2024

Ngày 19/04/2024, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại biểu tham dự đại hội

Chủ tọa đoàn gồm các thành viên trong Hội đồng quản trị: Bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa đại hội; Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty là thành viên chủ tọa đoàn và Ông Trần Văn Phương –  Thành viên Hội đồng quản trị là thành viên chủ tọa đoàn;

Chủ Tọa đoàn điều hành đại hội

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 24 cổ đông,  đại diện cho 2.133.701 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

          Với tỷ lệ phiếu biểu quyết thống nhất cao theo các nội dung của chương trình, , Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã kết thúc thành công tốt đẹp. Sự thành công này được kỳ vọng sẽ tạo động lực tích cực cho Ban lãnh đạo và CBCNV của Công ty trong việc vượt qua những khó khăn, thử thách trong quá trình hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra năm 2024. Sự tin tưởng và ủng hộ từ Quý Cổ đông sẽ tiếp tục là nguồn động viên mạnh mẽ, giúp Công ty tiếp tục thực hiện và hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan