hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Đối thoại định kỳ

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

     Ngày 18 tháng 01 năm 19 vừa qua, Ban Tổng Giám đốc cùng ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây tiến hành tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2018 và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2019. 

     Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Đồng thời để tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đánh giá một năm việc thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể, các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, thảo luận và bàn bạc các vấn đề mà người sử dụng lao động và người lao động quan tâm.

    Biên bản hội nghị, Nghị quyết 

 

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan