hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Góc pháp luật

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG "NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 2440/KH-UBND-NCPC ngày 23/05/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11 năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 423/KH-SC ngày 13/10/2023 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -  09/11 năm 2023”; Kỷ niệm 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11; Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam – 09/11 giai đoạn 2018-2023 tại Tổng Công ty;

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây xây dựng kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 (sau đây gọi là Ngày Pháp luật năm 2023) như sau:

Kế hoạch chi tiết.

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan