hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Góc pháp luật

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2021

Nhằm tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 một cách thiết thực, hiệu quả, tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội: bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Công ty. Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây xây dựng kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021.

Kế hoạch chi tiết.

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan