hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Góc pháp luật

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2022

Theo kế hoạch số 2251/KH-UBND-NCPC ngày 23/05/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức hưởng ứng “ Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2022;

Căn cứ kế hoạch số 251/KH-SC ngày 10/06/2022 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022”,

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây xây dựng kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 như sau:

Kế hoạch chi tiết.

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan