hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Tin tức sự kiện

TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023

Nhằm hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 và thực hiện theo Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2023, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã phối hợp với đơn vị có chức năng để tổ chức các lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho CB-CNV của Công ty. Các lớp được tổ chức từ ngày 11/05/2023 đến ngày 25/05/2023.

CB-CNV tại buổi đào tạo

Tại các lớp, Công ty thực hiện đào tạo an toàn, vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng: Nhóm 1 (người đứng đầu đơn vị hoặc cấp phó của người đứng đầu), nhóm 2 (người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc), nhóm 6 (an toàn vệ sinh viên) và nhóm 4 (người lao động).

Đây cũng là một trong số những hoạt động thiết thực không chỉ củng cố các kỹ năng tự đánh giá rủi ro, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động mà còn mang ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động đến toàn thể CBCNV của Công ty. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động; giảm ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo:

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan