hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Căn cứ Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2024 của Chính phủ Quy định định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội; 

Căn cứ Thông báo số 227/TB-BXMT ngày 28/12/2023 của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây Về việc kê khai và niêm yết giá dịch vụ năm 2024.

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây tiếp tục thực hiện giảm mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% còn 8% đối với một số dịch vụ như Thông báo số 227/TB-BXMT ngày 28/12/2023 và thời gian áp dụng từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Xem thông báo chi tiết tại đây.

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan