hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Thông báo

Tuyển dụng lao động

               TỔNG CÔNG TY                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   TNHH MỘT THÀNH VIÊN
     CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY             
                                                                                     
       Số :    278 /TB-BXMT     Tp, Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng 6 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động
 
Hiện nay, Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây có nhu cầu tuyển dụng lao động để làm việc tại Tổ Vệ sinh - phòng Kinh doanh Dịch Vụ, với số lượng và tiêu chuẩn cụ thể như sau:
 
I/ SỐ LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN:
1- Về số lượng: 03 người
2- Tiêu chuẩn cụ thể:
-         Giới tính: Nam
-         Độ tuổi: từ 18 - 30 tuổi
-    Trình độ Văn hóa: Tốt nghiệp Trung học Cơ sở trở lên
-     Sức khỏe tốt
II/ HỒ SƠ XIN VIỆC LÀM GỒM CÓ:
-         01 Đơn xin việc làm
-         02 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương)
-         01 Giấy chứng nhận sức khỏe.
-         Bằng cấp có liên quan (có công chứng).
-     Bản sao giấy CMND và hộ khẩu thường trú (có công chứng)
III/ NƠI NHẬN HỒ SƠ:
      - Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây, số 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 38.776.594 - 37.521.517
            - Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/6/2011.
 
Công ty cổ phần Bến xe miền Tây thông báo đến toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty được biết. Căn cứ theo Thỏa ước lao động tập thể, Công ty cổ phần Bến xe miền Tây sẽ ưu tiên tuyển dụng lao động để vào làm việc tại các phòng trên là con, em, người thân cán bộ công nhân viên đã và đang công tác tại công ty nếu thỏa mãn đủ điều kiện tuyển dụng nêu trên và qua phỏng vấn đạt yêu cầu.
            Đề nghị Ban Chỉ huy các phòng trực thuộc công ty có trách nhiệm phổ biến nội dung thông báo này đến toàn thể cán bộ công nhân viên phòng mình biết.
 
Nơi nhận:                                                                        KT/ TỔNG GIÁM ĐỐC
- Ban TGĐ công ty; (để báo cáo)                                       PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
- Thông báo trên trang Wed của công ty; 
- Đăng tuyển dụng tại VPTSNLĐ;
- Lưu:TCHC.

                                                                                                          TRẦN VĂN PHƯƠNG

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan