tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 19007373

Notification

Đảm bảo điều kiện hoạt động khi vận chuyển hành khách liên tỉnh

Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách liên tỉnh phải đảm bảo đủ điều kiện an toàn phòng chống dịch covid-19. Qua đó, các đơn vị vận tải phải thực hiện nghiêm và thường xuyên kiểm tra, tự đánh giá để đảm bảo duy trì mức độ an toàn theo bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong công tác phòng chống dịch.

Các phương tiện khi vận chuyển hành khách phải hướng dẫn khi lên xuống phải giữ khoảng cách an toàn (tuyệt đối không chen lấn). Thực hiện việc khai báo y tế theo yêu cầu. Nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang trong suốt chuyến đi. Kiểm tra thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi lên xe.

Hành khách trên xe phải ngồi theo vị trí được hướng dẫn bởi nhân viên phục vụ trên xe đảm bảo cách nhau 1m. Hạn chế nói chuyện và ăn uống trên xe.

Khi có bất kỳ biểu hiện như sốt, ho, khó thở phải thông báo kịp thời cho nhân viên phục vụ trên xe để được hướng dẫn.

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây xin thông báo đến các đơn vị vận tải và hành khách biết để nắm thông tin.

Chi tiết thông báo và bộ tiêu chí đánh giá.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news