tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

Đối thoại định kỳ lần III năm 2015

Ngày 18 tháng 09 năm 2015, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây tổ chức buổi họp đối thoại định kỳ giữa ban Giám Đốc và người lao động. Buổi đối thoại diễn ra thành công tốt đẹp.
Ông Kiều Nam Thành Tổng Giám Đốc công ty trình bày khái quát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh của công ty trong 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Trong kỳ đối thoại lần này, đại diện người lao động cũng có những đề xuất với ban Giám Đốc một số đề nghị như xem xét thực hiện áp dụng công nghệ trong việc chấm công bằng thẻ hay vân tay, hướng dẫn rõ các thủ tục cho người lao động khi không có nhu cầu khám sức khỏe hằng năm do công ty tổ chức, treo các biểu báo cấm hút thuốc trong nhà chờ hành khách, bố trí thêm nhà vệ sinh cho nhân viên sử dụng...v.v

Chi tiết biên bản buổi họp.

Hoàng Sơn

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news